For engro priser, kontakt oss for en profesjonell konto via chat/epost.

Tigi Masterpiece Hårspray

  • NOK 129,00
på lager
Del

Masterpiece er en hårspray som gir ekstra sterkt og langvarig hold. Hårsprayen gir mye glans samtidig som den beskytter håret mot statisk elektrisitet. Sprayen har en eksotisk, tropisk duft. Hold: 4/5.

Dette produktet inneholder brannfarlige stoffer, og klassifiseres som farlig gods.
Ekstremt brannfarlig aerosol. Fare for eksplosjon hvis trykkbeholderen overopphetes. Holdes unna varme (temperatur over 50°C), varme overflater, sollys, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder.

340ml